Blog

רכישת מניות

המוצרים .מניה מחיר 5000 שח 77 מניות מוצעות .המעונים 1.יש להוריד מסכם רכישת מניה 2. יש להוריד טופס הקצאה. למלא ולשלוח הודעה בצור קשר .עו"ד של החברה יחזור ללקוח . לצורך גמר תהליך .

החברה פותחת חלון היזדמנות לרכישת אחזקות מהון המנייות של החברה..החלון למשך 10 ימים בלבד .מועד הקובע .מועד ההפקדה לחשבון הנאמנות של העו"ד .

דילוג לתוכן