Blog

עולם חסד יבנה

אחד מהמטרות העסקיות של חברתנו .עזרה לזולת ..או בלשון ההלכה "מעשר כספים" .אי"ה עשירית מהרווחים של החברה מהפעילות העסקית יופנו לצדקה .ובמיוחד אם הפתרון היחודי שלנו יגיע למימוש עסקי ורפואי ,יותר מנשמח לתת לתת ושוב לתת , בכל אופן שהתחלה .החברה תחלק כרפאת חמלה פורמולה טיפולית חינם לחולי קורונה מאומתים במסגרת ניסוי קלני שמתחיל בימים בקרובים ,בהנחית ד"ר ביר .

דילוג לתוכן