Blog

רפואה וטכנולוגיה במבט ראשון הם שני עולמות שונים .רפואה מדברת על עניני אבריו הפנימים של האדם ,הרגלי אכילה .סוגי המזון .תדירות האכילה .וכן שתיה מה מותר מה אסור ומה שבניהם .ואלו טכנולוגיה ענינה רכבים ,עכברים ,תוכנות וקודים ,שפות כתיבה ,רובוטיקה חלל ,וכו…כך האמת שהכל אחד על האדם לרתום את הטכנולוגיה לטובת הרפואה ,וזה בעצם שורש הפתרון הטכולוגיה שמצאה חברתנו לנגיף .קרן אלקטרונים שמשמת ללחימה צבאית .רתמנו למלחמה בנגיף .

דילוג לתוכן